gpdr green man3

GDPR (General Data Protection Regulation)

GPDR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Toto nařízení vstupuje v platnost 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru.

Obecným nařízením jsou povinni se řídit všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje.

Co pro Vás můžeme udělat?

  1. Provedeme kompletní analýzu Vašich firemních procesů, při nichž nakládáte s osobními údaji.
  2. Provedeme přípravu pro analýzu rizik, která vznikají při nakládání s osobními údaji.
  3. Připravíme akční plán, podle něhož budete postupovat tak, aby potřebné změny byly implementovány do Vašeho podnikání.
  4. Zrevidujeme a upravíme Vaše vnitřní směrnice pro nakládání s osobními údaji.
  5. Navrhneme potřebné změny pro zabezpečení dat, včetně úprav IT systémů.
  6. Realizujeme nezbytná školení zaměstnanců pro nakládání s osobními údaji a nastavíme míru jejich oprávnění.
  7. Revidujeme a upravíme smlouvy s dodavateli, odběrateli a zaměstnanci.
  8. Připravíme změnu souhlasů ke zpracování osobních dat všech subjektů osobních údajů, jejichž informace zpracováváte.
  9. Navrhneme likvidaci všech nevyhovujících nosičů, médií i záloh s daty, k jejichž uchovávání nebudete mít oprávnění a odstranění údajů z dalších míst dle výsledků analýzy.